Liceum 4 letnie

MATEMATYKA: Klasa 1 podstawa rozszerzenie / Klasa 2 podstawa rozszerzenie / Klasa 3 podstawa rozszerzenie / Klasa 4 podstawa rozszerzenie


JĘZYK POLSKI : Klasa 1 podstawa rozszerzenie / Klasa 2 podstawa rozszerzenie / Klasa 3 podstawa rozszerzenie / Klasa 4 podstawa rozszerzenie 


INFORMATYKA : Klasa 1 podstawa  / Klasa 2 podstawa / Klasa 3 podstawa


HISTORIA : Klasa 1 podstawa / Klasa 2 podstawa / Klasa 3 podstawa / Klasa 4 podstawa 


Biologia :


Geografia :


Chemia : 


Fizyka :


Język angielski : 


Język niemiecki : 


JĘZYK ROSYJSKI : Klasa 2 / Klasa 3 


Język hiszpański : 


Wychowanie fizyczne : 


FILOZOFIA : Klasa 1


RELIGIA : Klasa 1 / Klasa 2 / Klasa 3 / Klasa 4 


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE : Klasa 1 rozszerzenie / Klasa 2 podstawa rozszerzenie / Klasa 3 rozszerzenie / Klasa 4 rozszerzenie 

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: Klasa 1 


Podstawy przedsiębiorczości : 


Dostosowanie wymagań

Dostosowanie wymagań z języków obcych

Dostosowanie wymagań z języka polskiego

Dostosowanie wymagań : historia, wos i historia i społeczeństwo

Dostosowanie wymagań z wychowania fizycznego

Dostosowanie wymagań z biologii

Dostosowanie wymagań z informatyki

Dostosowanie wymagań z chemii

Dostosowanie wymagań z matematyki

Dostosowanie wymagań z podstaw przedsiębiorczości

Dostosowanie wymagań z religii

Dostosowanie wymagań z geografii

Skip to content