Pedagog i psycholog

PSYCHOLOG: MGR KLAUDIA SŁONINA 
SALA NR 7 (parter)
tel. 12 422 06 58 wew. 207 
k.slonina@xlilo.krakow.pl

PONIEDZIAŁEK: 8:50-16:00
WTOREK: 7:50-9:00, 10:30-13.20
ŚRODA: 8:55-15:00
CZWARTEK: 8:00-10:00
PIĄTEK: 8:00-11:30 

PEDAGOG: MGR ELŻBIETA TŁUSTOCHOWICZ 
SALA NR 41 (III piętro)

ŚRODA: 8:00-14:00
CZWARTEK: 8:00-14:00
PIĄTEK: 11:45-16:30 

PEDAGOG SPECJALNY: MGR ELŻBIETA MIETLICKA 
SALA NR 41 (III piętro) 

WTOREK: 12:00-17:00
ŚRODA: 13:00-17:00
CZWARTEK: 13:00-17:00

 

Bezpłatna pomoc poza szkołą dla Uczniów i Rodziców

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 ul. Chmielowskiego 1, Tel. 12 430 50 52 www.poradnia.oswiata.org.pl
2. Krakowski Ośrodek Terapii ul. Helclów 23a, Tel. 12 422 18 58 www.kot.krakow.pl
3. Krakowski Instytut Psychoterapii ul. Podbrzezie 6, Tel. 12 423 02 28 www.kip.edu.pl
4. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5, te. 12 633 35 31 www.sdn.org.pl
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b, Tel. 12 421 92 82 Ośrodek czynny jest całodobowo! www.oik.krakow.pl
6. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Ul. Kopernika 21a, Tel. 12 424 87 43 www.kpdim.cm-uj.krakow.pl
7. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” ul. Św. Katarzyny 3, Tel. 12 430 61 35 www.monar.kki.pl
8. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73, Tel. 12 425 57 47 www.kctu.pl
9. MOPS Kraków ul. Józefińska 14, Tel. 12 616 54 27 www.mops.krakow.pl

Nauczanie indywidualne

Potrzebne dokumenty przy ubieganiu się Rodziców o nauczanie indywidualne dla ucznia:
– wniosek Rodziców na Zespół Orzekający,
– zaświadczenie lekarskie,
– opinia szkoły o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego.
Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 Krakowie w zakładce: „druki”: www.poradnia.oswiata.org.pl
Dokumenty należy złożyć: w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 ul. Chmielowskiego 1, Tel. 12 430 50 52

Skip to content