Kalendarz roku szkolnego

ZEBRANIA / DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH (FERIE) EGZAMIN MATURALNY
ROK SZKOLNY 2023/2024

  Data Wydarzenie Godzina
1

04.09.2023 klasy I

11.09.2023
klasy II, III, IV

 Zebranie informacyjne:

-zapoznanie/przypomnienie najważniejszych informacji dot. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania

– zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi

– wybór trójek klasowych

– wybór przedstawicieli Rady Rodziców 

17.30
2 13.10.2023 

Ślubowanie klas pierwszych

14.00
3 1.11.2023

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

 
4 2.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
5 3.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
6 27.11.2023

Zebranie: 

– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji

– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia

– informacja dla rodziców uczniów klas trzecich dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego

17.30 (rodzice uczniów klas I i II)
18.30 (rodzice uczniów klas III i IV) 
7 18.12.2023

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

16.00
8 18.12.2023

Wywiadówka

– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

17.30 (rodzice uczniów klas maturalnych)
9 23.12.2023– 31.12 2023

Zimowa przerwa świąteczno-noworoczna

10 15.01.2024 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III  16.00 
11 15.01.2024

Wywiadówka klas I-III

– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

17.30 (rodzice uczniów klas I i II)
18.30 (rodzice uczniów klasy III) 
12 12.02.2024 – 25.02.2024

 Ferie zimowe

 
13  25.03.2024

Dzień Otwarty dla rodziców uczniów klas I-III. 

17.00 – 18.00

14  28.03.2024 -02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna  
15 08.04.2024

 Zebranie Rodziców uczniów klas maturalnych. 

17.30

 
16 22.04.2024

 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa klas maturalnych

16.00

17  26.04.2024

  Uroczysta Gala Zakończenie Roku Szkolnego w klasach maturalnych

 8.00
18  01.05.2024

1 Maja – Dzień ustawowo wolny

 
19 02.05.2024 

 2 Maja – Dzień Flagi- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstaw prawna: (Rozporządzenie. MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

  
20 03.05.2024

  3 Maja – Dzień ustawowo wolny

 
21 06.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
22 07.05.2024 – 09.05.2024 

Egzaminy maturalne

Klasy I – III – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 
23 30.05.2024

 Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny

 
24 31.05.2024 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
25  03.06.2024

 Zebranie

– informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania

– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych ocen

– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności

17.30 ( rodzice uczniów klas  I i II)
18.30 ( rodzice uczniów klas III )
26 17.06.2024

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa

 16.00 
27  21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 – rozdanie świadectw.

 8.00 – Msza 
Święta
9.00 – Gala i rozdanie świadectw 
28 22.06.2024 – 31.08.2024

Ferie letnie

  
   

 
       

Skip to content