Kalendarz roku szkolnego

ZEBRANIA / DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH (FERIE) EGZAMIN MATURALNY
ROK SZKOLNY 2022/2023

  Data Wydarzenie Godzina
1

01.09.2022 klasy I

06.09.2022 klasy II i IV

 Zebranie informacyjne:

-zapoznanie/przypomnienie najważniejszych informacji dot. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania

– zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi

– wybór trójek klasowych

– wybór przedstawicieli Rady Rodziców 

17.30
2 14.10.2022

Święto Komisji Edukacji Narodowej  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
3 17.10.2022

Ślubowanie klas pierwszych

14.00
4 31.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
5 1.11.2022

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

 
6 11.11.2022

Narodowe Święto Niepodległości– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 
7 29.11.2022

Zebranie: 

– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji

– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia

– informacja dla rodziców uczniów klas trzecich dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego

 17.30 ( rodzice uczniów klas I i II)
18.30 ( rodzice uczniów klas III i IV)
8 20.12.2022

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

16.00
9 20.12.2022

Wywiadówka

– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

17.30 ( rodzice uczniów klas maturalnych)

10 23.12.2022– 31.21 2022 Zimowa przerwa świąteczno-noworoczna  
11 06.01.2023

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

 
12  16.01.2023

 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III

sprawozdanie dyrektora z nadzoru –nadzór pedagogiczny dyrektora

16.00 
13  17.01.2023

Dzień otwarty 

 17.00 – 18.30 

14  30.01.2023 – 12.02.2023  Ferie zimowe  
15  28.03.2023

 Zebranie

– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji

– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia

– informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania   (dotyczy klas maturalnych)

– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych ocen (dotyczy klas maturalnych)

– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności (dotyczy klas maturalnych )

 – informacja dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego – przypomnienie (dotyczy klas maturalnych)

17.30 ( rodzice uczniów klas  I i II)

18.30 ( rodzice uczniów klas III i IV ) 

16  06.04.2023 -11.04.2023

 Wiosenna przerwa świąteczna

 

 
17  24.04.2023

 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa klas maturalnych

 

 16.00
18  28.04.2023

 Uroczysta Gala Zakończenie Roku Szkolnego w klasach 

maturalnych

  
19 01.05.2023

 1 Maja – Dzień ustawowo wolny

 

 
20 02.05.2023 

 2 Maja – Dzień Flagi- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstaw prawna: (Rozporządzenie. MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
21  03.05.2023

 3 Maja – Dzień ustawowo wolny

 

 
22 04.05.2023 – 08.05.2023  

 Egzaminy maturalne

Klasy I – III – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 
23  05.06.2023

 Zebranie

– informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania

– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych ocen

– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności

 17.30 ( rodzice uczniów klas  I i II)
18.30 ( rodzice uczniów klas III )
24  8.06. 2023

 Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny

 

 
25  09.06.2023

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)

 
26  19.06.2023

 Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja końcowa

 

 16.00 
27  23.06.2023

 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 – rozdanie świadectw.

Zebranie rady pedagogicznej – wnioski z sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora.

  11.00
28  24.06.2023 – 31.08.2023

 Ferie letnie

 

 
       

Skip to content