Kalendarz roku szkolnego

ZEBRANIA / DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH (FERIE) EGZAMIN MATURALNY
ROK SZKOLNY 2021/2022

 DataWydarzenieGodzina
102.09.2021 klasy I
07.09.2021 klasy
II i III
Zebranie informacyjne:
-zapoznanie/przypomnienie najważniejszych informacji dot.
Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
– zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi
– wybór trójek klasowych
– wybór przedstawicieli Rady Rodziców 
17.00
214.10.2021Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
 
315.10.2021Ślubowanie klas pierwszych LO –Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w
sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019
poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)
10.00
401.11.2021Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny 
509.11.2021Zebranie:- informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji- informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia- informacja dla rodziców uczniów klas trzecich dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego 17.00 ( rodzice
uczniów klas III)
18.00 ( rodzice
uczniów klas I i II)
611.11.2021Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny 
712.11.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w
sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019
poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)
 
821.12.2021Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja
śródroczna klas maturalnych
15.30
921.12.2021Wywiadówka
– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania
17.00 ( rodzice
uczniów klas
maturalnych)
1023.12.2021– 31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczno-noworoczna 
1106.01.2022Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny 
127.01.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstaw prawna: (Rozporządzenie MEN 11.08.2017 w
sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019
poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)
 
1317.01.2022 – 30.01.2022 Ferie zimowe 
1431.01.2022Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja
klas I, II oraz III a-d
15.30
1501.02.2022Wywiadówka klas I, II oraz III a-d
– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i
zachowania
17.00 klasy III a-d
18.00 klasy I – II
1629.03.2022Zebranie- informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji
– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich
przezwyciężenia
– informacje o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć
edukacyjnych i ocenie z zachowania (dotyczy klas
maturalnych)
– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych
ocen (dotyczy klas maturalnych)
– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności
(dotyczy klas maturalnych )
 – informacja dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego – przypomnienie (dotyczy klas
maturalnych)
17.00 ( rodzice
uczniów klas III)
18.00 ( rodzice
uczniów klas I i II ) 
1714.04.2022 –
19.04.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 
1826.04.2022Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja
końcowa klas maturalnych
  15.30 
1929.04.2022Uroczysta Gala Zakończenie Roku Szkolnego w klasach maturalnych 
2002.05.20222 Maja – Dzień Flagi- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podstaw prawna: (Rozporządzenie. MEN 11.08.2017 w
sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019
poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093)
 
2103.05.20223 Maja – Dzień ustawowo wolny 
2204.05.2022 –
06.05.2022
Egzaminy maturalne
Klasy I, II oraz III a-d – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 
2306.06.2022Zebranie
– informacje o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć
edukacyjnych i ocenie z zachowania
– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych
ocen
– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności
17.00 ( rodzice
uczniów klas III)
18.00 ( rodzice
uczniów klas I i II )
2416.06.2022Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny 
2517.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (rozp. MEN 11.08.2017 w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust.1.DZ. U. z 2019 poz. 1603 oraz 2019 poz. 318 i 1093) 
2620.06.2022Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – klasyfikacja
końcowa
 16.00 – AULA
2723.06.2022Uroczyste zakończenie roku szkolnego – część artystyczna  
2824.06.2022Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – rozdanie
świadectw.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).
 
2925.06.2022 –
31.08.2022
Ferie letnie 
Skip to content