Podręczniki 4 letnie LO

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 będzie dostępna od 5 lipca 2022 r.

Wykaz dla klas I:

 LP Przedmiot Tytuł – wydawnictwo Autor
 1.  Biologia

Klasa B, D i E:
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasa A i C:
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasa B, D i E:
Anna Helmin,
Jolanta Holeczek

Klasa A i C:
Marek Guzik,
Ryszard Kozik,
Renata Matuszewska 
i inni

 2.  Chemia

Klasa A, B, D i E:
To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna 1.
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasa C:
Chemia 1. Zakres rozszerzony/Pazdro

Klasa A, B, D i E:
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Klasa C:
Kamil Kaznowski,
Krzysztof Pazdro

 3.  Fizyka Odkryć fizykę 1/Nowa Era  Marcin Braun,
Weronika Śliwa
 4.  Geografia

Klasa A, C, D i E:
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasa B:
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasa A, C, D i E:
Roman Malarz,
Marek Więckowski

Klasa B:
Roman Malarz, 
Marek Więckowski, Paweł Kroh

 5.  Historia Poznać przeszłość 1 – zakres podstawowy.  
Nowa podstawa programowa 2022/Nowa Era
Marcin Pawlak
Adam Szewd
 6.  Język polski Ponad słowami 1, część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era
Ponad słowami 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era
Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska i inni
 7.  Matematyka

Klasa: A, C, D i E:
Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy/Pazdro
Zbiór zadań 1 do liceów i techników.
Zakres podstawowy/Pazdro

Klasa B:
Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony/Pazdro
Zbiór zadań 1 do liceów i techników. 
Zakres rozszerzony/Pazdro

Klasy A, C, D i E:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Klasa B:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda      

 8. Wiedza o społeczeństwie
rozszerzona
Klasy A i B:
W centrum uwagi 1.
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa podstawa programowa od 2022 r./Nowa Era
Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska 
i inni
9. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie/Nowa Era Jarosław Słoma
10. Język angielski W zależności od poziomu zaawansowanie – informacja po teście diagnozującym we wrześniu 2022 r.  
11. Język niemiecki W zależności od poziomu zaawansowanie – informacja po teście diagnozującym we wrześniu 2022 r.  
12. Język hiszpański W zależności od poziomu zaawansowanie – informacja po teście diagnozującym we wrześniu 2022 r.  
13. Język włoski Nuovissimo Progetto Italiano 1a/Nowela Sp. z o.o /podręcznik i ćwiczenia Marcin Telis
12. Religia U źródeł wolności. ks. Tadeusz Panuś,
ks. Andrzej Kielian 
Ewelina Maniecka
13. Filozofia Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy/Academicon
Jacek Wojtysiak, Marcin Iwanicki
14. Historia i teraźniejszość Historia i teraźniejszość/WSiP Izabella Modzelewska-Rysak,
Leszek Rysak,
Adam Cisek i inni

 

Pobierz

Ze względu na podział klas pierwszych na grupy w przypadku języka angielskiego przydział podręczników zostanie podany po przypisaniu uczniów na podstawie testu kwalifikującego we wrześniu. Informacja o teście zostanie zamieszczona w ostatnim tygodniu sierpnia.

 

Wykaz dla klas II:

 

LP Przedmiot Tytuł – wydawnictwo Autor
1. Biologia

Klasy B i D:
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasy A i C:
Biologia na czasie 2. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasy B i D:
Anna Helmin,
Jolanta Holeczek

Klasy A i C:
Marek Guzik,
Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

2. Chemia To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna 1.
Zakres podstawowy/Nowa Era
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
3. Fizyka Odkryć fizykę 2/Nowa Era Marcin Braun,
Weronika Śliwa
4. Geografia

Klasy A i C: 
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasy B i D:
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasy A i C:
Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
 i inni

Klasy B i D:
Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

5. Historia Poznać przeszłość 2. 
Zakres podstawowy/Nowa Era
Adam Kucharski
Aneta Niewęgłowska
6. Język polski

Ponad słowami. Klasa 2, część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era

Ponad słowami. Klasa 2, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, 
Joanna Kościerzyńska i inni
7. Matematyka

Klasy A i D:
Matematyka 2. Podręcznik do liceów i techników. 
Zakres podstawowy/Pazdro
Zbiór zadań 2 do liceów i techników. 
Zakres podstawowy/Pazdro 

Klasy B i C:
Matematyka 2. Podręcznik do liceów i techników. 
Zakres rozszerzony/Pazdro
Zbiór zadań 2 do liceów i techników. 
Zakres rozszerzony/Pazdro

Klasy A i D:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Klasa B i C:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda 

8. Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość/Nowa Era Tomasz Rachwał
Zbigniew Makieła
9. Wiedza o społeczeństwie

Klasy C i D:
W centrum uwagi 2.  
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasy A i B:
W centrum uwagi 2. 
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasy C i D:
Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Klasy A i B:
Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, 
Ewa Martinek 

10. Język niemiecki Klasy B i C w zależności od stopnia zaawansowania grupy:
Obie klasy drugie:
Exakt Plus 2/Klett   lub: Komplett Plus 2 /Klett
Olech, Montali, Mandelli, Linzi
11. Język hiszpański klasy A i D
Descubre 1 (podręcznik i ćwiczenia)/Draco Sp. z o.o.
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała i inni
12. Język angielski

Klasa A:
Prof. A. Zdebska
Focus 2 (druga edycja)/Pearson, I semestrze, 
Focus 3 (druga edycja)/Pearson II semestru

Klasa A:
Prof. B. Rymarkiewicz
kontynuacja checkpoint B1+/Macmillan   

Klasa B:
Prof. M. Gębarowski 
Focus 3 SECOND EDITION/Pearson
Zakres podstawowy/rozszerzony

Klasa B:
Prof. G. Forresu
Focus 3 SECOND EDITION/Pearson

Klasa C:
Prof. M. Małecka 
FOCUS 3 SECOND EDITION B1/B1+/Pearson

Klasa C:
Prof. A. Zdebska
Focus 3 (druga edycja)/Pearson

Klasa D:
Prof. M. Gębarowski
Focus 4 SECOND EDITION/Pearson

Klasa D:
Prof. G. Forresu 
Focus 3 SECOND EDITION/Pearson

Klasa A:
Prof. A. Zdebska
S. Kay,
V. Jones,
D. Brayshaw i inni

Klasa A:
Prof. Bogna Rymarkiewicz

Klasa B:
Prof. M. Gębarowski
Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell i inni

Klasa B:
Prof. G. Forresu
Bartosz Michałowski,
Beata Trapnell
Daniel Brayshaw i inni

Klasa C:
Prof. M. Małecka
Bartosz Michałowski,
Beata Trapnell
Daniel Brayshaw i inni

Klasa C:
Prof. A. Zdebska
S. Kay, 
V. Jones,
D. Brayshaw i inni;

Klasa D:
Prof. M. Gębarowski
Sue Kay,
Vaughan Jones,
Daniel Brayshaw i inni

Klasa D:
Prof. G. Forresu
Sue Kay,
Vaughan Jones,
Daniel Brayshaw i inni

13. Religia U źródeł wiary. ks. Tadeusz Panuś, 
ks. Andrzej Kielian, Ewelina Maniecka

Pobierz

Wykaz dla klas III:

LP Przedmiot Tytuł – wydawnictwo Autor
1 Biologia

Klasy B i D:
Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasy A i C:
Biologia na czasie 3.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasy B i D:
Jolanta Holeczek

Klasy A i C:
Franciszek Dubert, Marek Guzik,
Anna Helmin i inni

2 Chemia

Klasa A, B i D:
To jest chemia, Chemia organiczna 2.
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasa C:
Chemia organiczna 2. 
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasa A, B i D:
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Klasa C:
Maria Litwin
Szarota Styka – Walazło,
Joanna Szymońska 

3 Fizyka Odkryć fizykę 3./Nowa Era  Marcin Braun
Weronika Śliwa
4 Geografia

Klasa A i C:
Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy/Nowa Era

Klasa B i D:
Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres rozszerzony/Nowa Era

Klasa A i C:
Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak i inni

Klasa B i D:
Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz i inni 

5 Historia Poznać przeszłość 3 – Zakres podstawowy/Nowa Era Jarosałw Kłaczkow
Anna Łaszkiewicz
Stanisław Roszak
6 Język polski

 Ponad słowami. Klasa 3, część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era

Ponad słowami. Klasa 3, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska i inni 
7 Matematyka

Klasa A, C i D:
Matematyka 3. Podręcznik do liceów i techników. 
Zakres podstawowy/Pazdro
Zbiór zadań 3 do liceów i techników. 
Zakres podstawowy/Pazdro

Klasa B:
Matematyka 3. Podręcznik do liceów i techników 
Zakres rozszerzony/Pazdro
Zbiór zadań 3 do liceów i techników. 
Zakres rozszerzony/Pazdro

Klasa A, C i D:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Klasa B:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda 

8 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość/Nowa Era Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
9 Wiedza o społeczeństwie Klasy A i B:
W centrum uwagi 3. 
Zakres rozszerzony/Nowa Era
 Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska 
i inni
10 Język niemiecki  Exakt Plus 3 /Klett Olech, 
Montali, 
Mandelli 
11 Język rosyjski  Как раз. Język rosyjski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3/WSiP S.A. 
Zakres podstawowy
 Olga Tatarchyk
12 Język hiszpański Kontynuacja Descubre 2/Draco Sp. z o.o. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała i inni
13 Język angielski

Klasa A:
Prof. M. Lipa
Insight Intermediate Second Edition./Oxford University Press

Klasa A:
Prof. A. Zdebska
Focus 3 (druga edycja)/Pearson, 
Nr dopuszczenia 947/3/2019 – w I semestrze, 
Focus 4 (druga edycja)/Pearson, od II semestru

Klasa B:
Prof. M. Lipa
Insight Intermediate Second Edition./Oxford University Press 

Klasa B:
Prof. A. Zdebska
Focus 3 (druga edycja)/Pearson, w I semestrze, 
Focus 4  (druga edycja)/Pearson, od II semestru

Klasa C:
Prof. M. Małecka
Repetytorium/Macmillian Edition

Klasa C:
Prof. B. Rymarkiewicz
kontynuacja checkpoint B2/Macmillan  

Klasa D:
Prof. M. Małecka
Repetytorium/Macmillian Edition

Klasa D:
Prof. B. Rymarkiewicz
Focus 4/Person

Klasa A:
Prof. M. Lipa
Jayne Wildman,
Neil Wood,
Alexandra Paramour 
i inni

Klasa A:
Prof. A. Zdebska
S. Kay,
V. Jones,
D. Brayshaw i inni

Klasa B:
Prof. M. Lipa
Jayne Wildman,
Neil Wood,
Alexandra Paramour 
i inni

Klasa B:
Prof. A. Zdebska
S. Kay,
V. Jones,
D. Brayshaw i inni;

Klasa D:
Prof. B. Rymarkiewicz
S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw i inni

14 Religia  Mocni Miłością. Ks.Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska

Pobierz

Wykaz dla klas IV:

LP Przedmiot Tytuł – wydawnictwo Autor
1. Biologia Klasa A i C:
Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony/Nowa Era
Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski
2. Chemia Klasa C:
To jest chemia. Chemia organiczna 2
Zakres rozszerzony/Nowa Era
Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
3. Geografia Klasa B i D:
Oblicza geografii 4.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony/Nowa Era
Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak i inni
4. Historia Poznać przeszłość 4 – Liceum i technikum. Podręcznik.
Zakres podstawowy/Nowa Era
Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak
5. Język angielski

Klasa A:
Prof. B. Rymarkiewicz
kontynuacja checkpoint B2/Macmillan

Klasa A:
Prof. M. Lipa
Oxford Repetytorium Maturzysty. 
Poziom podstawowy i rozszerzony 

Klasa B:
Prof. M. Gębarowski
Macmillan. Repetytorium do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy 
i rozszerzony + Use of English Practice Book for Matura + wersja cyfrowa

Klasa B:
Prof. B. Rymarkiewicz
Checkpoint B2/Macmillan  

Klasa C:
Prof. M. Gębarowski
Macmillan. Repetytorium do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy 
i rozszerzony + Use of English Practice Book for Matura + wersja cyfrowa

Klasa C:
Prof. M. Lipa
Oxford Repetytorium Maturzysty. 
Poziom rozszerzony

Klasa D:
Prof. M. Gębarowski
Repetytorium do szkół ponadpodstawowych. 
Poziom podstawowy i rozszerzony/Macmillan
Use of English Practice Book for Matura + wersja cyfrowa
Zakres podstawowy i rozszerzony/Macmillan

Klasa D:
Prof. M. Lipa
Oxford Repetytorium Maturzysty. 
Poziom rozszerzony.

Klasa A:
Prof. M. Lipa
Dorota Borkowska, Rachel Evans, 
Alastair Lane i inni

Klasa B:
Prof. M. Gębarowski
Marta Rosińska, 
Lynda Edwards, 
Monika Cichmińska

Klasa C:
prof. M. Gębarowski
Marta Rosińska, 
Lynda Edwards, 
Monika Cichmińska

Klasa C:
Prof. M. Lipa
Dorota Borkowska, Rachel Evans,
Alastair Lane i inni

Klasa D:
Prof. M. Gębarowski
Marta Rosińska, 
Lynda Edwards, 
Monika Cichmińska

Klasa D:
Prof. M. Lipa
Dorota Borkowska, Rachel Evans,
Alastair Lane i inni

6. Język hiszpański

Klasa A i D – grupa od podstaw: 
Prof. D. Nasińska 
Kontynuacja Descubre 2/Draco Sp. z o.o
w II sem. materiały własne nauczyciela

Klasa B i C – grupa od podstaw:
Prof. G. Forresu
Materiały własne uczącego – przekazane na początku roku szkolnego

Klasa A, B, C i D – grupa kontynuująca:
prof. D. Nasińska
Descubre 3, Podręcznik

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, 
Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała i inni
7. Język niemiecki Komplett Plus 4/Klett Olech, Montali, Mandelli, Linzi
8. Język rosyjski Как раз. Język rosyjski. Podręcznik. Liceum 
i technikum. Część 4. Zakres podstawowy/WSiP S.A. 
Olga Tatarchyk
9. Język polski Ponad słowami. Klasa 4. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony/Nowa Era  Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka 
i inni
10. Matematyka

Klasa A, C i D:
Matematyka 4. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy/Pazdro
Zbiór zadań 4 do liceów i techników. 
Zakres podstawowy/ Pazdro

Klasa B:
Matematyka 4 . Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony/Pazdro
Zbiór zadań 4 do liceów i techników. 
Zakres rozszerzony/Pazdro

Klasa A, C i D:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Klasa B:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

11. Religia Mocni mocą Chrystusa. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska
12. Wiedza o społeczeństwie rozszerzona W centrum uwagi 4. Podręcznik do wiedzy 
o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego 
i technikum. 
Zakres rozszerzony/Nowa Era
Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska 
i inni

Skip to content