Szkoła promująca bezpieczeństwo

Projekt „ Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”

Na terenie naszej szkoły podejmowane są różnorodne działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów. W ramach Projektu każdego roku planujemy kolejne działania na rok następny oraz dokonujemy podsumowania efektywności dotychczas podjętych działań. Diagnozując potrzeby uczniów w zakresie bezpieczeństwa opieramy się na obserwacji, licznych rozmowach z uczniami, rodzicami, wychowawcami, wyciągamy wnioski do dalszej pracy po przeprowadzonych interwencjach wychowawczych. Co więcej, badamy poziom bezpieczeństwa uczniów za pomocą kwestionariusza ankiety- skierowanego do uczniów, rodziców, nauczycieli.

W zakresie bezpieczeństwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadziliśmy współpracę z:
– I Komisariatem Policji,
– Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1,
– Specjalistyczną Poradnią dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi,
– Radą Dzielnicy I,
– Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy podjąć współpracę z :
– I Komisariatem Policji,
– Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1,
– Specjalistyczną Poradnią dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi,
– Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień,
– Radą Dzielnicy I.

Historia Projektu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”
2007-2010 Otrzymanie Certyfikatu „Szkoła Promująca bezpieczeństwo”
2010-2012 Przedłużona ważność Certyfikatu „Szkoła Promująca bezpieczeństwo”
2010-2015 Przedłużona ważność Certyfikatu „Szkoła Promująca bezpieczeństwo”
grudzień 2015 otrzymanie tytułu „Lidera Projektu Bezpieczeństwa”
2016-2017 Roczna przerwa od udziału w projekcie
2017-2018 Przedłużona ważność Certyfikatu Lidera w projekcie „Szkoła Promująca bezpieczeństwo”

Skip to content