Planowane klasy

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie pięciu klas pierwszych :

UWAGA!

Przedmioty punktowane obowiązkowo w każdej klasie: język polski i matematyka oraz dwa przedmioty spośród wymienionych w danej klasie.

Klasa A 

Przedmioty rozszerzone : język pol­ski, WOS, biologia.

Wiodący język : ang­iel­ski.

Drugi język nowożytny : hiszpański.

Przedmioty punktowane : biologia, WOS.

Klasa umożliwi uczniom rozwi­janie zain­tere­sowań w dziedz­i­nach : filologicznej, dziennikarskiej, psy­chologii, socjologii,itp.

Klasa B 

Przedmioty rozszerzone : matem­atyka, geografia, WOS.

Wiodący język : ang­iel­ski.

Drugi język nowożytny : niemiecki.

Przedmioty punktowane : geografia, WOS.

W tej klasie nauka pozwoli uczniom przygotować się do kontynuacji kształcenia na kierunkach : politologia, sto­sunki między­narod­we, ekonomia i studia przyrodnicze

Klasa C 

Przed­mioty rozsz­er­zone : język angielski, chemia, biologia.

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : niemiecki.

Przedmioty punktowane : biologia, chemia.

Klasa przygotuje uczniów do dal­szego ksz­tałce­nia na kierunk­ach medy­cznych i przy­rod­niczych : medy­cyna, biotech­nolo­gia, rehabilitacja.

Klasa D

Przedmioty rozszerzone :  język angielski, język polski, język włoski.

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : włoski – nauczany od podstaw.

Przedmioty punktowane :  język angielski, drugi język nowożytny.

Klasa umożliwia dalszą naukę na kierunkach: filologie, dziennikarstwo, turystyka.

Klasa E

Przedmioty rozszerzone :  język angielski, język polski, język hiszpański.

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : hiszpański – nauczany w grupach w zależności od poziomu zaawansowania (grupa początkująca i zaawansowana).

Przedmioty punktowane :  język angielski, drugi język nowożytny.

Klasa umożliwia dalszą naukę na kierunkach: filologie, dziennikarstwo, turystyka.

Skip to content