Planowane klasy

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie czterech klas pierwszych :

UWAGA!

Przedmioty punktowane obowiązkowo w każdej klasie: język polski i matematyka oraz dwa przedmioty spośród wymienionych w danej klasie.

Klasa A 

Przedmioty rozszerzone : język polski, biologia, WOS. 

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : hiszpański. 

Przedmioty punktowane : biologia, WOS.

Klasa umożliwi uczniom rozwi­janie zain­tere­sowań w dziedz­i­nach : ekonomia, filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia polska,  językoznawstwo, politologia, polonistyka, psychologia oraz kierunki pokrewne. 

Klasa B 

Przedmioty rozszerzone : geografia, matematyka, język angielski. 

Wiodący język : angielski. 

Drugi język nowożytny : niemiecki. 

Przedmioty punktowane : geografia, język angielski. 

W tej klasie nauka pozwoli uczniom przygotować się do kontynuacji kształcenia na kierunkach : filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, finanse, geografia, geodezja, geopolityka, księgowość, matematyka stosowana, turystyka oraz kierunki pokrewne. 

Klasa C 

Przed­mioty rozsz­er­zone : język angielski, biologia, chemia. 

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : niemiecki.

Przedmioty punktowane : biologia, chemia. 

Klasa przygotuje uczniów do dal­szego ksz­tałce­nia na kierunk­ach: chemia stosowana, farmacja, filologia angielska, inżynieria chemiczna,  medycyna, materiałoznawstwo oraz kierunki pokrewne. 

 

Klasa D

Przedmioty rozszerzone :  język angielski, język polski, język hiszpański LUB język włoski. 

Wiodący język : angielski. 

Drugi język nowożytny :hiszpański LUB język włoski. 

Przedmioty punktowane :  język angielski, drugi język nowożytny. 

Klasa umożliwia dalszą naukę na kierunkach: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia polska, filologia włoska, językoznawstwo oraz kierunki pokrewne. 

Skip to content