Zmiana grupy językowej

Regulamin zmiany grupy językowej w XLI LO w Krakowie

Zmiana grupy językowej w obrębie tego samego języka jest możliwa po złożeniu przez rodziców ucznia podania wraz z uzasadnieniem.

W przypadku wolnych miejsc i spełnienia odpowiednich warunków podanie należy złożyć w czerwcu (po wystawieniu ocen rocznych ).

 1. Przejście do grupy o niższym poziomie zaawansowania możliwe jest tylko z rekomendacji nauczyciela.
  • Nauczyciel może zaproponować przeniesienie z grupy wyższej do niższej jeśli uczeń – mimo starań – wykazuje braki nie do nadrobienia w danej grupie.
  • Dyrektor Szkoły wyraża  zgodę/ bądź nie  – w oparciu o opinię nauczycieli obu grup.
 2. Przejście do grupy o wyższym poziomie zaawansowania może odbywać się na wniosek ucznia lub nauczyciela. Wymagane są:
  • akceptacja podania nauczycieli obydwóch grup czyli grupy, którą chce opuścić i tej, do której chce przejść;
  • ocena co najmniej 4.0 na koniec roku szkolnego;
  • wyrównanie różnic programowych poprzez opanowanie zakresu materiału wyznaczonego /na piśmie/ przez nauczyciela grupy docelowej;
  • przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu sierpnia i uzyskanie co najmniej oceny dobrej;
  • zgoda Dyrektora;
 3. Zmiany w klasie pierwszej:
  • W klasach pierwszych wszelkie zmiany są możliwe wyłącznie do końca września.

Zmiana grupy językowej

Skip to content