Projekt 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Szanowni Państwo,
Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.
 
Projekt„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w projekcie między innymi do:

Uczniów XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 18
 
Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia:
 
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
2. Zajęcia wyrównawcze z fizyki
3. Zajęcia wyrównawcze z chemii
4. Koło zainteresowań – fizyka
5. Koło zainteresowań – chemia
6. Koło zainteresowań – biologia
7. Koło zainteresowań – geografia
8. Koło zainteresowań – informatyka
9. Formy wsparcia dla uczniów zdolnych – fizyka
10. Formy wsparcia dla uczniów zdolnych – informatyka
11. Formy wsparcia dla uczniów zdolnych – biologia

Ilość miejsc jest ograniczona.
 
Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkółpodstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki
z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.
 
Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie.
Termin rekrutacji: 2-20 września 2019r.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne– Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL;
 
Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.
 
Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod numerem telefonu: 12 617 88 82 oraz
u Koordynatora szkolnego Pani Eweliny Majdy pod nr tel.: 790 405 057 email: biuro@fabrykapostepu.pl
ZAPRASZAMY! 

PLIKI DO POBRANIA DLA UCZNIA:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Deklaracja ucznia

Oświadczenie ucznia

Zakres danych osobowych ucznia

Koordynator szkolny: Pani Ewelina Majda

email: biuro@fabrykapostepu.pl

tel.: 790 405 057

Skip to content